Našli sme priestory na nácviky

Nácvik predstavenia si vyžaduje tiež nejaké priestory. Našli sme si ich síce v rýchlom čase, no potrebovali sme ich dať do poriadku…Títo ochotní ľudia sa na to podujali a Naša STODOLA dostala novú tvár….Ďakujeme im za to 🙂

Pridaj komentár