Logo

Za kreatívnu úderku sa mi dostalo tej cti, aby som vám predstavil naše logo, resp. grafický motív recitálu Nádenník? 😉

„Istý človek mal dvoch synov…“
Jeden sa odtrhol (osamostatnil) od zvyšku rodiny, aj za „pomoci“ otcových peňazí. Časom však o všetko, čo mal, aj prišiel. Ako spraviť krok späť? Spraviť ho vôbec? Prosiť o odpustenie? Až tak sa pokoriť? Či pokúsiť sa o nápravu, splatenie dlhov vlastným úsilím? Ako zareaguje otec? A ako jeho brat?

Známy biblický motív sa nesie celým naším predstavením. A tento príbeh je aj v logu. 🙂
Zelená časť trojuholníka je otcov majetok, ktorý mu ostal po odchode syna, a s ktorým naďalej hospodári aj so svojim druhým synom.
Tmavá medzera medzi strateným synom a domovom symbolizuje premrhané peniaze, prerušené vzťahy…
Márnotratný syn spočíva na malom trojuholníku vyprahnutej zeme. Posledné prepojenie s otcom je už len v spomienkach. Dokáže otcove objatie sceliť rodinný trojuholník do pôvodného stavu?

Čierne pozadie predstavuje divadelnú čerň a kontrastnou
scénickosťou posiela do popredia našich hercov – naše figúrky na hracej ploche života.
S ktorou figúrkou hráš ty?
Si „márnotratný syn“? „Milujúci otec“? Či skôr „urazený brat“?
Žiješ svoj život v plnosti a plynulosti, alebo sa nechávaš najímať vždy na jeden deň, hodinu, situáciu, okolnosť, …?

logo

Pridaj komentár