Page 1
Štandardný

Vstúpte do Lazarovej rodiny..

Cez divadlo postavené na SLOVE vstúpite do Lazarovej rodiny, ktorá prechádza skúškou. Pomocou svetla, hudby a tanca je predstavenie dotvorené tak, aby sa v príbehu mohol nájsť ten, kto túži po dobre, kráse a zmysle života. Divadelné predstavenie V Betánii, na ktorého realizácii sa podieľajú mladí zo Saleziánskeho strediska Tri hôrky z Košíc je inšpirované biblickým príbehom prerozprávaným v knihe „Evanjelium, ako mi bolo odhalené“ od Márie Valtorty.

V tomto roku v POPRADE a KOŠICIACH
Príďte sa na nás pozrieť
https://www.ticketportal.sk/Event/V_Betanii